Загрузка...

Бурятские песни Тоонто Нютаг - бурятские песни mp3

Вы сейчас просматриваете страницу с песней Тоонто Нютаг - Бурятские песни mp3 - скачать и слушать онлайн, текст песни и смотреть клип онлайн без регистрации и смс

Исполнитель: Бурятские песни

Название: Тоонто Нютаг

Продолжительность песни: 03:57

Добавлен: 2017-03-19

Слушали: 505Скачать


Ещё песни Бурятские песни
Текст песни:

Аляа хYхын дуун урин дуудаад,
Аян холоhоо ерээб шамдаа.
Анхан тYрэhэн талам шэнээр
Аршаан сYршэжэ, бэеым жэгнээл.

Дуутайхан, суутайхайн тоонто нютаг.
ЗYрхэнэйм охин, зYYдэнэйм эхин
Дуулим Буряадайм тоонто нютаг.

Сагай hайханда ургааш, hэргээш,
Сагаан эдеэгээ элбэг дэлгээш.
Сарюун YбэлдООш, арюун зундааш
Самряан ажалаар омог зандааш.

Аяын хангалаар нара золгоош,
Агтын жороое хYгжэм болгоош.
Айдар хYбYYдтээ жэгYYр олгоош,
Абын заншалаар юрООл YргООш.

Видео клип Тоонто нютаг(Родной край)
Добавить комментарий